نشست مدیر عامل شرکت #اسپیدشاهد دکتر غلامرضا طائبی با آقای دکتر اصولی مدیر عامل شرکت آرمان تندرست در دفتر اسپید.
آقای دکتر اصولی در طول 35 سال سابقه تجهیزات پزشکی در بخش تجهیزات اورولوژی زحمات فراوانی کشیده و کمپانی های EMS و Wolf از شرکتهای بزرگ آلمان جزء نمایندگی های شرکت آرمان تندرست می باشد ، در این نشست بر ادامه همکاری و مشارکت بیشتر در تامین تجهیزات مراکز درمانی و رفع نیازهای مردم تاکید کردند