تاریخچه

تاریخچه

شركت بازرگانی اسپيد شاهد در سال 1385 تاسيس گردید و تحت پوشش بنياد شهيد و امور ایثارگران می باشد. اين شركت در زمينه واردات دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي از كشورهاي مختلف جهان و توزيع آنها در سراسر كشور و تجهيز مراكز درماني تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشكي و سازمان تامين اجتماعي و بيمارستانهاي كل كشور مشغول بكار مي باشد.