اخبار

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹

نشست دکتر طائبی با آقای مهندس رزاقی

در راستای همکاری مشترک بین اسپید شاهد و شرکت تجهیز طب حافظ ، نشست مشترکی با حضور دکتر طائبی مدیر عامل اسپید شاهد با مهندس رزاقی […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹

نشست دکتر طائبی با آقای مهندس الماسی

نشست دکتر طائبی با آقای مهندس الماسی مدیر عامل شرکت پارس سینوهه پاد در راستای توسعه، گسترش همکاری و استفاده از ظرفیت های متقابل. این شرکت […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹

نشست دکتر طائبی با مدیر عامل شرکت درسا طب درمان

در این جلسه در خصوص همکاری بیشتر در پروژه های آتی شرکت بحث و تبادل نظر بعمل آمد. شرکت درسا طب درمان با در دست داشتن […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹

نشست دکتر طائبی با مدیر عامل شرکت آرکا تجهیز پارسیان

شرکت آرکا تجهیز پارسیان یکی از بزرگترین شرکت های تجهیزات هتلینگ بیمارستانی، آشپزخانه صنعتی، سکوبندی آزمایشگاه، رختشویخانه صنعتی، قفسه بندی بیمارستانی و CSSD می باشد.
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹

نشست دکتر طائبی با مدیر عامل شرکت تکوین طب پیما

شرکت تکوین طب پیما با در دست داشتن نمایندگی کمپانی معتبری چون کانور جنت آلمان یکی از شرکای تجاری اصلی اسپید شاهد در خصوص پروژه های […]