شرکت بازرگانی اسپید شاهد زیر نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد که با بیش از 12 سال سابقه در حوزه سلامت و مشمول بند 2 تبصره ماده 55 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی بوده که خدمات آن بشرح ذیل می باشد :
1) انجام کلیه عملیات واردات و صادرات و تولیدات و توزیع تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی ، دارویی ، بهداشتی و سایر کالاهای مجاز داخلی و خارجی .
2) اخذ و ارائه نمایندگی تجاری شرکت های داخلی و خارجی در خصوص کالاهای مرتبط .
3) مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی.
4) احداث و مشارکت و مشاوره در تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی بصورت ( A to Z ) .
5) انجام کلیه خدمات پس از فروش ، ترخیص کالاها از گمرکات کشور .
6) تاسیس شرکت ، ایجاد شعب ، دفتر و نمایندگی در داخل و خارج کشور .
7) ترک تشریفات مناقصات دانشگاههای دولتی و نظامی سراسر کشور طبق بند 2 تبصره ماده 55 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای سراسر کشور .
8) همکاری با شرکت های دانش بنیان جهت ارتقا ء سطح سلامت جامعه و بهره برداری از تولیدات در زمینه های نرم افزاری و بیوتکنولوژی و تکنولوژی های نوین .
01

تجهیزات پزشکی

03

فروش قطعات اروتز و پروتز

02

دارو

04

نرم افزار

سازمان های همکار